Điều khoản - APKMODEI

Đăng 3 năm trước bởi Phương

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã tham gia sân chơi của chúng tôi. Và để sân chơi này vững bền, phát triển thì có lẽ chúng ta cần phải có những quy định chung dành cho tất cả những người tham gia bao gồm cả bạn.

2. Về điều khoản của chúng tôi

APKMODEL là một dịch vụ được cung cấp bởi APKMODY Inc, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với APKMODEL, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập vào website này, bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã nêu tại trang này và bao gồm cả Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Nếu bạn không chấp nhận, xin vui lòng đừng tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa, trừ khi bạn quyết định suy nghĩ lại.

3. Quyền hạn của bạn

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của APKMODEL. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, do vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Một số các Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông.

Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Dù rằng chúng tôi sẽ rất nhớ bạn, và cả những người khác nữa.

4. Tài khoản APKMODEL của bạn

Bạn có thể cần có Tài khoản APKMODEL để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản APKMODEL của riêng mình.

Bằng việc đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google, bạn đồng ý cho phép APKMODEL sử dụng thông tin email, tên hiển thị, ảnh đại diện để kết nối với tài khoản APKMODEL.

Để bảo vệ Tài khoản APKMODEL của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản APKMODEL của bạn. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản APKMODEL của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc Tài khoản APKMODEL của mình, hãy thay đổi mật khẩu và báo cáo lại với chúng tôi.

5. Bảo vệ sự riêng tư của bạn

Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng APKMODEL có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

6. Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho APKMODEL (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: một bài viết về nhiếp ảnh mà bạn đăng tải).

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

7. Bản quyền

Chúng tôi phúc đáp các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của người tái phạm theo quy trình nêu trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ.

Chúng tôi cung cấp thông tin giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý các sở hữu trí tuệ của họ trên mạng. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể gửi thông báo gỡ xuống cho chúng tôi. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất 3 ngày để xử lý.

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng sân chơi này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình. Trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung.

Một số lãnh thổ có thẩm quyền tài phán có quy định một số bảo đảm nhất định, chẳng hạn như bảo đảm ngầm định về sự thích hợp cho mục đích thông thường, sự phù hợp cho mục đích cụ thể và không xâm phạm. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả bảo đảm.

Chúng tôi chỉ tạo ra sân chơi, do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với mọi thông tin do người dùng đăng tải.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào là kết quả của việc sử dụng dịch vụ hoặc tải xuống nội dung từ dịch vụ của chúng tôi.

9. Điều khoản này có thể thay đổi

Bạn không thể mặc mãi một chiếc áo, chúng tôi cũng vậy. Và chúng tôi cũng nhận ra rằng điều khoản này cũng cần phải thay đổi để phù hợp vào bất cứ lúc nào, và chúng tôi được quyền làm điều này. Và bạn sẽ phải đồng ý với những thay đổi của chúng tôi để tiếp tục sử dụng.